Veel gestelde vragen vanwege de COVID-19 situatie

Vragen & antwoorden over de corona situatie en SGR voucher

11 februari 2022

Informatie m.b.t. boekingen met vertrek in 2022/2023 

V: Waar moet ik rekening mee houden als ik een boeking wil maken naar een code oranje bestemming?

A: Voor boekingen met vertrek in 2022 of later geldt dat Travel Counsellors haar (pakket)reizen niet automatisch annuleert bij een code oranje reisadvies voor bestemmingen vanwege de COVID-19 situatie volgens de informatie zoals vermeld via: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. 

De COVID-19 situatie is niet meer te classificeren als een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid. Boekt u naar een bestemming met een reisadvies code oranje, dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje of rood bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Indien er kosten ontstaan vanwege een andere situatie, zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plaats van bestemming, dan zal Travel Counsellors handelen volgens de pakketreisvoorwaarden.

Tevens vragen wij u om een disclaimer formulier in te vullen indien u een boeking maakt op het moment dat er een code oranje reisadvies voor uw reisbestemming geldt. Uw persoonlijke Travel Counsellor zal u dit formulier verstrekken.

 

Uw Travel Counsellor zal zoveel mogelijk proberen om de annulerings- of omboekingskosten van uw Travel Counsellors (pakket)reis zo laag mogelijk voor u te houden en u bij het verzorgen van nieuwe boekingen informeren over de annuleringsbepalingen voor uw reis. Voor boekingen die wij maken via overige (reis)organisaties en vervoersmaatschappijen en wij optreden als doorverkoper/bemiddelaar zijn wij afhankelijk van hun wijzigings- en annuleringsbeleid. 

 

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code geel (of groen) is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code oranje?

A: Indien bij boekingsdatum het reisadvies code groen of geel is en die situatie wijzigt vóór vertrek naar code oranje dan wordt uw Travel Counsellors pakketreis niet geannuleerd en volgt geen restitutie.
Tenzij er door een overheid zeer strenge inreisbepalingen worden ingesteld waardoor de volledige reis niet uitvoerbaar wordt; als voorbeeld noemen wij een quarantaine verplichting voor een significante periode bij aankomst op de betreffende geboekte bestemming.
U kunt zelf besluiten om ondanks code oranje toch op reis te gaan. Houdt u er wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen en kosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking. Eventuele wijzigingskosten of meerkosten zijn voor uw eigen rekening.

 

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code geel (of groen)?

A: Uw geboekte reis kan worden uitgevoerd zolang voor uw bestemming het reisadvies code geel (of groen) geldt. Echter eventuele annulerings/wijzigingskosten blijven van kracht in het geval u wenst te annuleren.

 

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en wijzigt tussentijds het officiële reisadvies naar code geel (of groen) en vóór vertrek weer terug naar code oranje?

A: De reis kan doorgang vinden onder voorbehoud van de eerder genoemde strenge inreisbeperkingen door overheden, zoals een quarantaine verplichting voor een significante periode.
In dat geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/wijziging /repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn.

 

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code geel (of groen), maar ter plaatse, tijdens mijn verblijf, wijzigt het reisadvies naar code oranje?

A: Indien bij aankomst/tijdens uw verblijf het reisadvies op uw bestemming wijzigt naar code oranje in verband met COVID-19, dan is dat niet direct aanleiding om te repatriëren. In de meeste gevallen kunt u uw geboekte (vlieg)pakketreis voltooien en via uw oorspronkelijk geboekte vervoersmiddel/vlucht terugreizen.
U dient er rekening mee te houden dat de kosten bij een verzoek voor repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Het is daarom van belang dat u voorafgaande aan uw reis een complete reisverzekering heeft afgesloten die ook corona gerelateerde ziekenhuisopname, medische behandeling ter plaatse en repatriëring verzekert bij code oranje/rood.

 

V: Als ik een reis heb geboekt naar een bestemming/accommodatie welke (onverwachts) alleen volledig gevaccineerde reiziger toelaat of strenge(re) eisen stelt aan (booster)vaccinaties en (PCR) testen en ik kan hieraan niet voldoen, kan ik dan kosteloos annuleren?

A: In die gevallen kun u de reis niet kosteloos annuleren aangezien deze voorwaarden in de persoonlijke sfeer van de reiziger vallen en wij de reis wel kunnen uitvoeren.

 

V: Wat gebeurt er indien ik op mijn verzoek als klant mijn geboekte reis wil annuleren?


A: Indien u zelf besluit om uw reis te annuleren dan zijn de van toepassing zijnde annuleringskosten voor uw geboekte reis verschuldigd. 

 

V: Wat gebeurt er met mijn geboekte reis bij de diverse bovengenoemde reisadvies situaties indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator)?

A: Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator) dan zijn de voorwaarden van die betreffende leverancier / tour operator van toepassing.

 

V: Kan ik in 2022 bij annulering van de reis een corona-voucher verwachten?


A: Voor reizen die zijn geboekt in 2022 en later worden bij annulering geen corona reisvouchers met SGR garantiedekking meer uitgegeven. Sinds 31 maart 2021 zijn er geen SGR vouchers meer verstrekt.

 

V: Wat gebeurt er met annuleringen van Travel Counsellors pakketreizen waarvoor geen SGR voucher meer wordt uitgegeven?


A: Indien Travel Counsellors uw geboekte Travel Counsellors pakketreis kan uitvoeren dan worden deze reizen vanwege COVID-19 reden niet geannuleerd en wordt geen restitutie verleend.

U kunt besluiten om ondanks code oranje toch op reis te gaan. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgkosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking. Eventuele wijzigingskosten//meerkosten zijn voor uw eigen rekening.


V: Welke (gezondheids)verklaringen en/of coronatest zijn verplicht voor reizen naar het buitenland.


A: Wij raden u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke Travel Counsellor voor inlichtingen, of raadpleeg de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

V: Moet ik na aankomst in het buitenland in quarantaine?


A: Ondanks dat bepaalde landen als reisadvies een kleurcode groen/geel/oranje/rood heeft (bepaald door het Ministerie van Buitenlandse zaken) kunnen landen bepaalde reisrestricties instellen zoals een verplicht verblijf in quarantaine bij aankomst. Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen


V: Is een negatieve PCR testverklaring verplicht voor de terugkeer vanuit het buitenland naar Nederland?


A: Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naar de website van de Rijksoverheid.


V: Moet ik na terugkomst van een verblijf in het buitenland in Nederland een corona test ondergaan en/of in thuisquarantaine?


A: Dit hangt af van de bestemming waar men is geweest. Informatie per bestemming is te vinden op de website met de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

 

Informatie m.b.t. reeds uitgegeven SGR vouchers t/m 31 maart  2021 

 

V: In welke gevallen kan ik nog van een uitgegeven SGR corona-voucher gebruikmaken?


A: De zogenoemde corona-vouchers vallen onder de SGR-garantiedekking, u kreeg dus alleen een corona-voucher indien uw initieel geboekte reis onder deze garantieregeling viel. Als u uw pakketreis bij Travel Counsellors heeft geboekt en uw reis werd door ons geannuleerd, dan kunt u de corona-voucher gebruiken voor een nieuw te boeken reis. Sinds 31 maart 2021 zijn er geen SGR vouchers meer verstrekt.

V: Hoe lang blijft de voucher geldig en wanneer boek ik mijn nieuwe reis?


A: De SGR voucher en TC Holiday voucher zijn één jaar geldig vanaf het moment van uitgifte. Dat betekent dat u binnen deze periode van een jaar na uitgifte van de voucher uw nieuwe reis dient te boeken. Uw reisdatum hoeft dus niet per se binnen dit jaar te vallen, zolang u maar binnen die termijn boekt.

V: Hoe weet ik of mijn boeking onder de SGR-garantie viel?


A: Indien uw boeking een Travel Counsellors pakketreis betrof of een reis is die wij als agent hebben ondergebracht bij een Nederlandse (bij het SGR aangesloten) tour operator, dan valt dit onder de SGR-garantie.

V: Valt de corona-voucher onder de SGR-garantie als de reisorganisatie alsnog failliet gaat?

A: Ja, hoewel in normale situaties SGR géén dekking biedt voor uitgegeven vouchers, heeft SGR een uitzondering gemaakt in verband met de corona crisis om reisorganisaties in staat te stellen een corona-voucher aan te bieden.

V: Welke boekingen vallen niet onder de SGR-garantie?

A: Losse vluchten en boekingen ondergebracht bij een buitenlandse Tour Operator (bijv. een Duitse Tour Operator) vallen niet onder de SGR-garantie. Logischerwijs kunnen er voor deze boekingen ook geen corona-vouchers worden uitgegeven onder de garantie van het SGR. 

V: Mag de voucher worden overgedragen aan een ander persoon?

 
A: De voucher is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar naar een ander persoon. De voucher wordt afgegeven op naam van de hoofdboeker van de initiële boeking.

V: Wat is de waarde van de voucher en wat is het gevolg als de nieuwe reis duurder of goedkoper is?


A: De waarde van de voucher is gelijk aan de door u aan Travel Counsellors betaalde reissom, met uitzondering van diverse kosten (*) die geen onderdeel uitmaken van de reissom en derhalve uitgesloten zijn van de dekking in de SGR-garantieregeling. Indien de reissom van uw nieuwe reis hoger is dan de voucherwaarde, dan betaalt u zelf het verschil bij. Indien uw nieuwe reissom lager is dan de voucherwaarde, dan blijft het resterende bedrag als een tegoed waarde staan op uw voucher, te besteden via uw Travel Counsellor voor een volgende reis.

(*) De diverse kosten die geen onderdeel uitmaken van de reissom zijn: reserveringskosten, calamiteitenfonds bijdrage, eventuele verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, SGR bijdrage, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen, proceskosten, rentekosten, kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten. De door u al betaalde reserveringskosten en, indien van toepassing, calamiteitenfonds bijdrage vallen buiten de corona voucher waarde maar worden t.z.t. ook op uw nieuwe boeking in mindering gebracht.

 

V: Wat zijn de mogelijkheden als ik in plaats van de aangeboden voucher mijn vooruitbetaalde reissom gerestitueerd wil hebben.


A: Wij hebben begrip voor uw verzoek en uw voorkeur voor teruggave van uw betaalde reissom. Echter vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft Travel Counsellors (lid van ANVR en SGR) ervoor gekozen om corona-vouchers uit te geven. Zowel Economische Zaken (EZ) als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondersteunen het initiatief van ANVR en SGR om bij annulering van reizen vanwege de corona crisis een SGR corona-voucher te verstrekken als tegoed voor een nieuwe reis op een latere datum. Indien u als reiziger uiteindelijk toch geen gebruik wilt maken van de voucher, dan zullen wij u de waarde van de voucher restitueren. U kunt uw voucher vanaf 6 maanden na de uitgiftedatum ter restitutie indienen, uw cash restitutie zal vervolgens zo snel mogelijk maar ten hoogste binnen 6 maanden aan u worden uitgekeerd.

V: Moet ik de verkregen corona-voucher of TC Holiday voucher gebruiken voor een boeking bij Travel Counsellors / mijn Travel Counsellor?


A: Ja, de vouchers dienen besteed te worden bij die leverancier die de voucher heeft uitgegeven.

V: In verband met de huidige onzekere situatie wil ik de aan- of restantbetaling niet voldoen voor mijn boeking, kan dat?


A: Nee, u dient zich te houden aan de standaard betalingsvoorwaarden. Wanneer u ervoor kiest dit niet te doen, dan zal uw boeking moeten worden geannuleerd op basis van de normale annuleringsvoorwaarden.

V: Kan ik een voucher voor elke willekeurige nieuwe reis gebruiken?


A: Ja en nee. Zolang u de nieuwe boeking maar maakt binnen de bepaalde termijn van 1 jaar na uitgifte van de voucher, kunt u in principe zelf kiezen voor het type reis, de bestemming, etc. Er kan echter, vanwege voorwaarden van bijvoorbeeld de betrokken luchtvaartmaatschappij of andere Tour Operator die onderdeel uitmaken van uw (pakket)reis, een beperking zijn in uw keuze.

V: Mijn reis is, vanwege de corona situatie, een noodzakelijke repatriëring door Travel Counsellors, vroegtijdig afgebroken. Krijg ik een voucher voor de niet genoten reisdagen?


A: U krijgt in dit geval een TC Holiday voucher indien het een Travel Counsellors pakketreis betreft. Een SGR corona-voucher kan namelijk alleen maar uitgegeven worden voor nog niet aangevangen reizen. En SGR vouchers worden sinds 31 maart 2021 niet meer verstrekt. De waarde van de TC Holiday voucher is afhankelijk van het aantal gemiste vakantiedagen. Enkel de gemaakte kosten die u heeft gemist qua accommodatie verblijf worden aan u vergoed indien wij van onze leveranciers hiervoor restitutie ontvangen. Deze TC Holiday is zonder SGR dekking en kan alleen worden gebruikt voor een nieuw te boeken reis via Travel Counsellors en kan niet ter restitutie worden ingediend.

Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / Tour Operator) dan zijn wij afhankelijk van de medewerking van een vergoeding van die betreffende partij. In dat geval kan een vergoeding niet worden gegarandeerd. Dit geldt ook indien het reisgedeelte van de derde partij apart is vermeld op uw factuur van een Travel Counsellors pakketreis.


Alle vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Travel Counsellors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (op tijd) in orde zijn of niet aantoonbaar in bezit zijn van een eventueel verplichte PCR testuitslag-certificaat/vaccinatiebewijs/gezondheidsverklaring en overige benodigde gegevens voor uw reis en gevolgkosten van quarantaine verplichtingen op uw reisbestemming en/of bij terugkomst.

Ongeacht de grootte van uw bedrijf; wij hebben een oplossing NEEM CONTACT MET ONS OP