Veel gestelde vragen vanwege de COVID-19 situatie

11 februari 2022

Vragen & antwoorden over de corona situatie en GfG tegoedbon 

Informatie m.b.t. boekingen met vertrek in 2022/2023 

V: Waar moet ik rekening mee houden als ik toch een nieuwe boeking wil maken naar een code oranje gebied

A: Voor boekingen met vertrek in 2022 of later geldt dat Travel Counsellors haar (pakket)reizen niet automatisch annuleert bij een code oranje/rood reisadvies voor bestemmingen vanwege de COVID-19 situatie volgens de informatie zoals vermeld via: www.diplomatie.belgium.be

De COVID-19 situatie is niet meer te classificeren als een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid. Boekt u naar een bestemming met een reisadvies code oranje/rood, dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje of rood bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Indien er kosten ontstaan vanwege een andere situatie, zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plaats van bestemming, dan zal Travel Counsellors handelen volgens de pakketreisvoorwaarden.

Tevens vragen wij u om een disclaimer formulier in te vullen indien u een boeking maakt op het moment dat er een code oranje reisadvies voor uw reisbestemming geldt. Uw persoonlijke Travel Counsellor zal u dit formulier verstrekken.

Uw Travel Counsellor zal zoveel mogelijk proberen om de annulerings- of omboekingskosten van uw Travel Counsellors (pakket)reis zo laag mogelijk voor u te houden en u bij het verzorgen van nieuwe boekingen informeren over de annuleringsbepalingen voor uw reis. Voor boekingen die wij maken via overige (reis)organisaties en vervoersmaatschappijen en wij optreden als doorverkoper/bemiddelaar zijn wij afhankelijk van hun wijzigings- en annuleringsbeleid.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code groen is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code oranje/rood?

A: Indien bij boekingsdatum het reisadvies code groen is en die situatie wijzigt vóór vertrek naar code oranje/rood dan wordt uw Travel Counsellors pakketreis niet geannuleerd en volgt geen restitutie.
Tenzij er door een overheid zeer strenge inreisbepalingen worden ingesteld waardoor de volledige reis niet uitvoerbaar wordt; als voorbeeld noemen wij een quarantaine verplichting voor een significante periode bij aankomst op uw bestemming.
U kunt zelf besluiten om ondanks code oranje/rood toch op reis te gaan. Houdt u er wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen en kosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking. Eventuele wijzigingskosten of meerkosten zijn voor uw eigen rekening.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code rood is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code groen of oranje?

A: Uw geboekte reis kan worden uitgevoerd zolang voor uw bestemming het reisadvies code groen of oranje geldt. Echter eventuele annulerings/wijzigingskosten blijven van kracht in het geval u wenst te annuleren.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code rood is en wijzigt tussentijds het officiële reisadvies naar code groen of oranje en vóór vertrek weer terug naar code rood?

A: De reis kan doorgang vinden onder voorbehoud van de eerder genoemde strenge inreisbeperkingen door overheden, zoals een quarantaine verplichting voor een significante periode.
In dat geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/wijziging /repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code rood is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code groen of oranje, maar ter plaatse, tijdens mijn verblijf, wijzigt het reisadvies naar code rood?

A: Indien bij aankomst/tijdens uw verblijf het reisadvies op uw bestemming wijzigt naar code rood vanwege COVID-19, dan is dat niet direct aanleiding om te repatriëren. In de meeste gevallen kunt u uw geboekte (vlieg)pakketreis voltooien en via uw oorspronkelijk geboekte vervoersmiddel/vlucht terugreizen. U dient er rekening mee te houden dat de kosten bij een verzoek voor repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Het is daarom van belang dat u voorafgaande aan uw reis een complete reisverzekering heeft afgesloten die ook corona gerelateerd ziekenhuisopname, medische behandeling ter plaatse en repatriëring verzekert bij code rood.

V: Als ik een reis heb geboekt naar een bestemming/accommodatie welke (onverwachts) alleen volledig gevaccineerde reiziger toelaat of strenge(re) eisen stelt aan vaccinaties en (PCR) testen en ik kan hieraan niet voldoen, kan ik dan kosteloos annuleren?

A: In die gevallen kun u de reis niet kosteloos annuleren aangezien deze voorwaarden in de persoonlijke sfeer van de reiziger vallen en wij de reis wel kunnen uitvoeren.

V: Wat gebeurt er indien ik op mijn verzoek als klant mijn geboekte reis wil annuleren?


A: Indien u zelf besluit om uw reis te annuleren dan zijn de van toepassing zijnde annuleringskosten voor uw geboekte reis verschuldigd.

V: Wat gebeurt er met mijn geboekte reis bij de diverse bovengenoemde reisadvies situaties indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator)?

A: Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator) dan zijn de voorwaarden van die betreffende leverancier / tour operator van toepassing.

V: Kan ik in 2022 bij annulering van de reis een GfG-voucher verwachten?

A: Voor reizen die zijn geboekt in 2021/2022 en later worden bij annulering geen corona reisvouchers met GfG garantiedekking meer uitgegeven. 

V: Wat gebeurt er met annuleringen van Travel Counsellors pakketreizen waarvoor geen GfG vouchers meer worden uitgegeven ?

A: Indien Travel Counsellors uw geboekte Travel Counsellors pakketreis kan uitvoeren dan worden deze reizen vanwege COVID-19 reden niet geannuleerd en wordt geen restitutie verleend.

U kunt besluiten om ondanks code oranje/rood toch op reis te gaan. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgkosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking. Eventuele wijzigingskosten//meerkosten zijn voor uw eigen rekening.

V: Welke (gezondheids)verklaringen en/of coronatest zijn verplicht voor reizen naar het buitenland.

A: Wij raden u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke Travel Counsellor voor inlichtingen, of raadpleeg de website van de Belgische Federale Overheid: www.diplomatie.belgium.be

V: Moet ik na aankomst in het buitenland in quarantaine?

A: Ondanks dat bepaalde landen als reisadvies een kleurcode groen/oranje/rood heeft (bepaald door de Belgische Federale Overheid) kunnen landen bepaalde reisrestricties instellen zoals een verplicht verblijf in quarantaine bij aankomst. Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naar de website: www.diplomatie.belgium.be

V: Is een negatieve PCR testverklaring verplicht voor de terugkeer vanuit het buitenland naar België?

A: Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naar de website van de Belgische Federale Overheid: www.diplomatie.belgium.be

V: Moet ik na terugkomst van een verblijf in het buitenland in België in thuisquarantaine?

A: Dit hangt af van de bestemming waar men is geweest. Nadere Informatie is te vinden op de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/


Alle vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Travel Counsellors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (op tijd) in orde zijn of niet aantoonbaar in bezit zijn van een eventueel verplichte PCR testuitslag-certificaat/vaccinatiebewijs/gezondheidsverklaring en overige benodigde gegevens voor uw reis en gevolgkosten van quarantaine verplichtingen op uw reisbestemming en/of bij terugkomst

Ongeacht de grootte van uw bedrijf; wij hebben een oplossing NEEM CONTACT MET ONS OP